Betalingsbescherming

Als u een lening gaat afsluiten, dan brengt dat ook verplichtingen met zich mee. Het kan gebeuren dat er zich in uw persoonlijke situatie omstandigheden voordoen die de aflossing van het krediet tot een te zware last maken.

Uw krediet kunt u beschermen tegen de volgende voorkomende omstandigheden:

  • overlijden;

  • arbeidsongeschiktheid;

  • onvrijwillige werkeloosheid.

Onze kredietadviseurs kunnen heel eenvoudig voor u berekenen wat voor een effect het verlies van werk, ziekte, ongeval of in het ergste geval overlijden op uw inkomen en vaste lasten heeft. De hoogte van de premie is afhankelijk welke dekking uw voorkeur geniet en welk advies tot stand is gekomen. Betreffende kredietbeschermingen in de vorm van een maandpremie of koopsom hebben wij met de verzekeraars afgesproken dat wij hierover geen provisie willen ontvangen. VF Adviesgroep bemiddelt dus alleen in netto verzekeringen dat wil zeggen dat wij alleen maandpremies afsluiten. Onze kredietadviseurs kunnen u hierin juist adviseren.

VF Adviesgroep verplicht u niet om bij het aangaan van een lening een betalingsbescherming af te sluiten. Mocht de kredietverstrekker deze verplichting wel als voorwaarde hebben, dan heeft u het recht om zelf te bepalen bij wie u deze verzekering afsluit.

Met een betalingsbescherming van VF Adviesgroep komt u nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Algemene voorwaardenJubilee
Algemene voorwaarden Cardif


Heeft u een vraag voor een van onze medewerkers? Bel tijdens kantooruren naar
0345 50 99 99